Region

Cities

87 jobs found, page 1 of 9

 1. 服装设计助理

  上海霁明贸易有限公司 (Shanghai)

  品牌故事 “她世纪”THE LABEL OF WOMEN 在如此跨世的年代, *强大的意识展露无疑。“她世纪”的 *们划破传统界限,更善于全方位的表达出内心深处独有的魅力。她们时刻标榜着独一无二的价值,而个性解放成为她们独有的审美。“她世纪”的新 *们似乎更真实地生活着。 GI&MING敏锐的捕捉着 *们对...

  FashionJobs.com — today

 2. Gyártástámogató mérnkségi projekt koordinátor

  Continental Corporation (Mako)

  About Continental With sales of €40.5 billion in 2016, Continental is among the leading automotive suppliers worldwide and currently employs more than 230.000 e...

  Continental Corporation — today

 3. MR-Guangzhou GD&HuN GI Oral

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Shanghai)

  简介 Job Summary : GI South团队正在招募广州MR 主要职责: 1.负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; 2.以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告...

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP — yesterday

 4. MR-Shenzhen GI Emerging

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Shanghai)

  主要职责: 1.负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; 2.以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告知医生有关的禁忌症、副作用及预防措施。 基本要求: 1.大专或大专以上学历,一年以上相关...

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP — yesterday

 5. MR-Jiangmen GI Emerging

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Shanghai)

  主要职责: 1.负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; 2.以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告知医生有关的禁忌症、副作用及预防措施。 基本要求: 1.大专或大专以上学历,一年以上相关...

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP — yesterday

 6. MR-Guangzhou GI Emerging

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Shanghai)

  主要职责: 1.负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; 2.以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告知医生有关的禁忌症、副作用及预防措施。 基本要求: 1.大专或大专以上学历,一年以上相关...

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP — yesterday

 7. MR-FJ GI-Longyan

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP (Shanghai)

  岗位职责: -负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; -以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告知医生有关的禁忌症、副作用及预防措施。 任职资格: -大专或大专以上学历,一年以上相关产品的...

  AstraZeneca Pharmaceuticals LP — 2 days ago

 8. MR-FJ GI-Longyan

  AstraZeneca (Shanghai)

  岗位职责: -负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; -以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告知医生有关的禁忌症、副作用及预防措施。 任职资格: -大专或大专以上学历,一年以上相关产品的...

  AstraZeneca — 6 days ago

 9. MR-Guangzhou GI Emerging

  AstraZeneca (Shanghai)

  主要职责: 1.负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; 2.以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告知医生有关的禁忌症、副作用及预防措施。 基本要求: 1.大专或大专以上学历,一年以上相关...

  AstraZeneca — 6 days ago

 10. MR-Shenzhen GI Emerging

  AstraZeneca (Shanghai)

  主要职责: 1.负责在指定的治疗领域和区域内开展公司产品的推广活动,最大程度地实现AstraZeneca产品的销售增长及市场占有率的提高; 2.以公司批准的用途、用法为准则,准确地向工作对象提供药物的特点、疗效及注意事项等资料,并告知医生有关的禁忌症、副作用及预防措施。 基本要求: 1.大专或大专以上学历,一年以上相关...

  AstraZeneca — 6 days ago

 11. TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

  Jellyfish HR (Hochi)

  Mô tả công việc - Quản lý doanh thu, kho hàng, đơn đặt hàng, - Đào tạo nhân sự Yêu cầu chung + Bắt buộc - Trình độ tiếng Nhật...

  Jellyfish HR — 7 days ago

 12. 【Gấp! Ngành giải trí】Nhân viên tổng vụ-kế toán

  Jellyfish HR (Hochi)

  Mô tả công việc - Làm việc với nhân viên phòng kế toán để làm sổ sách, quản lý biên nhận (không yêu cầu kiến thức chuyên sâu vì có...

  Jellyfish HR — 10 days ago